آزمایشگاه دکتر دانشبد مفتخر است که با بیش از ۳۰ سال تجربه به ریاست آقای دکتر خسرو دانشبد، عضو هیئت علمی و رئیس سابق بخش پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی شیراز و با همکاری بیش از ۱۵ نفر از متخصصین پاتولوژی، دکترای حرفه ای و PhD علوم پایه در بخش های مختلف آزمایشگاهی در خدمت هموطنان گرامی و پزشکان عالیقدر می باشد.

 

 

 
     
پاتولوژیست ها3 پاتولوژیست ها3new newپاتولوژیست ها1

 

 

دکتر خسرو دانشبد    استاد پاتولوژی

سایر همکاران پاتولوژیست

دکتر شهرزاد نگهبان 

دکتر آزیتا آل داود

دکتر یحیی دانشبد

دکتر حسین سلیمان پور

دکتر ندا باقری

دکتر سارا فنایی

دکتر ماندانا باقری فلوشیپ مولکولار پاتولوژی و سیتوژنتیک

دکتر هاله قزلباش

دکتر فاطمه امیر لطیفی

 دکتر سادت نوری فلوشیپ مولکولار پاتولوژی و سیتوژنتیک

دکتر  مهسا خانلری

سایر همکاران

دکتر یکتا طارق دکترای حرفه ای-پزشک

دکتر ابوالفضل سعید زاده دکترای باکتری شناسی

دکترصادق شیریان فوق دکتری سلول درمانی و مهندسی بافت

دکتر لیلا کهن دکترای بیولوژی سلولی و مولکولی

دکتر وحیده تقدسی دکترای بیوتکنولوژی