دریافت جواب در روز های شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۰ صبح تا ۲۱  و روزهای پنج شنبه از ساعت ۱۰ صبح تا ۱۷ با مراجعه به باجه جوابدهی و ارائه قبض می باشد.

 

لطفا به نکات زیر توجه نمایید:

* همراه داشتن اصل قبض جهت دریافت جواب آزمایش الزامی است.

* جواب آزمایش تا دو ماه در آزمایشگاه نگهداری می شود و پس از آن، دریافت جواب آزمایش شامل هزینه صدور المثنی می گردد .

* زمان دریافت جواب ممکن است به علت لزوم تکرار و کنترل کیفی آزمایش به تعویق بیفتد. در این موارد، تاخیر آماده شدن جواب به صورت تلفنی به شما اطلاع داده می شود.

* تاریخ جوابدهی مندرج در قبض به شرط تحویل نمونه ها در روز پذیرش است.

* جوابدهی نمونه های ادرار و مدفوع چند نوبته ، یک روز پس از تحویل آخرین نمونه می باشد.

* باتوجه به امکان جوابدهی اینترنتی ، خواندن جواب آزمایش به صورت تلفنی مقدور نیست.

 

پیشنهاد می گردد جهت جلوگیری از اتلاف وقت و مشکلات مربوط به رفت و آمد از روشهای دریافت جواب آزمایش بدون مراجعه حضوری استفاده نمایید