بخش سیتوژنتیک آزمایشگاه دکتر دانشبد،

 

به منظور خدمات رسانی بهینه به مراجعه کنندگان محترم، قادر به جوابدهی سریع تست های کاریوتیپ خون و مغز استخوان ظرف مدت دو هفته می باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر لطفا اینجا را کلیک نمایید

 

Cytogenetics