همراهان گرامی ضمن تبریک عید باستانی نوروز،

به اطلاع می رساند برنامه کاری آزمایشگاه دکتر دانشبد در این ایام مطابق جدول زیر می باشد.

 

 

eed site