آزمایشگاه دکتر دانشبد جهت رفاه حال شما عزیزان تسهیلات لازم جهت خونگیری در منزل را برای افرادی که به هر دلیل امکان خونگیری در آزمایشگاه را ندارند فراهم نموده است. 

در صورت درخواست خونگیری در منزل کلیه هزینه های متعلقه (رفت و آمد و خونگیری) به عهده بیمار می باشد.

    لطفا جهت هماهنگی پذیرش غیر حضوری و خونگیری در منزل،  فرم درخواست پذیرش غیر حضوری را تکمیل نمایید 

 

 

 

blood sample