به محض آماده شدن جواب آزمایش به شماره تماس درج شده روی قبض پذیرش پیامک ارسال خواهد شد.

 

 لازم به ذکر است در صورتی که در شماره تماس درج شده، پیامک های تبلیغاتی را مسدود نموده باشید، این پیامک به دست شما نخواهد رسید

 

در صورت عدم دریافت پیامک در تاریخ جواب درج شده روی قبض، با آزمایشگاه در تماس باشید